Od júla už nemusíte platiť koncesionárske poplatky. Prečo končia a ako sa odhlásite z ich platenia?
30. 06. 2023

Od júla už nemusíte platiť koncesionárske poplatky. Prečo končia a ako sa odhlásite z ich platenia?

Od 1. júla 2023 vďaka novele zákona o dani z osobitnej stavby končí povinnosť platiť koncesionárske poplatky, ktoré zabezpečovali chod verejnoprávnej televízie a rozhlasu. Tieto poplatky sme povinne platili osobitne za televíziu a osobitne za rádio od roku 1994 a bolo potrebné ich platiť v prípade, že vo vašej domácnosti bol buď televízny prijímač alebo prijímač rádiového vysielania. Od roku 2003 bola zákonom stanovená suma koncesionárskeho poplatku na 4,64 eur, pričom táto suma sa nezmenila ani s infláciou, čo spôsobilo podfinancovanie verejnoprávnej televízie a rozhlasu.

Následne prišiel ďalší zákon, ktorý zmenil pôvodné pravidlá platby koncesionárskych poplatkov. Tie boli povinné pre všetkých odberateľov elektrickej energie bez ohľadu na vlastníctvo prijímačov s cieľom získania väčšieho množstva financií na chod verejnoprávnej televízie a rozhlasu a došlo tak aj k zjednoteniu poplatkov do jedného. Výber financií zabezpečovala obchodná spoločnosť RTVS (Rozhlas a televízia Slovenska).

Po poslednej novele zákona boli od platenia koncesionárskych poplatkov od roku 2019 oslobodení dôchodcovia a poberatelia dávok v hmotnej núdzi. Od júla tohto roka už povinnosť platiť koncesionárske poplatky zaniká pre všetky fyzické aj právnické osoby.

Domácnosti tak mesačne ušetria 4,64 eur, čo je ročne až 55,68 eur. Keďže povinnosť platiť koncesionárske poplatky mali aj podnikatelia, ktorí zamestnávajú viac než troch zamestnancov a výška mesačnej platby sa odvíjala od počtu zamestnacov, dokážu tak firmy ušetriť stovky až tisíce eur ročne. Pri počte 1000 a viac zamestnancov bola výška koncesionárskych poplatkov až 464,71 € mesačne, pričom povinnosť platiť bola aj za zamestnancov na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Okrem iného sa zbavia aj nadmernej administratívy, ktorá zahŕňala oznamovanie každej zmeny počtu zamestnancov RTVS.

Ak ste koncesionárske poplatky platili cez SIPO, nemusíte pre zrušenie zasielania predpisov a platenie robiť nič, nakoľko od júla už RTVS predpisy zasielať nebude. Tým pádom nebudete musieť platiť ďalšie poplatky.

Pokiaľ ste koncesionárske poplatky platili cez trvalý príkaz, jednoducho ho zrušíte vo svojom internet bankingu alebo banke. Pokiaľ tak neurobíte, peniaze vám z účtu odchádzať budú naďalej, no RTVS na ne nemá právny nárok a tak môžete požiadať o vrátenie preplatku, alebo vám ich RTVS vráti do 60 dní od zistenia tejto skutočnosti. Ak ste koncesionárske poplatky uhradili na rok dopredu, RTVS vám preplatok vráti v druhom polroku automaticky.

Ak však máte voči RTVS nedoplatky, bude vám doručená výzva na ich zaplatenie, na ktorej úhradu máte 30 dní od doručenia.

Štefan Strigáč
Autor: Štefan Strigáč

 

 

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Stiahnite si zadarmo

Ako nenaletieť finančným upírom

spracovaním osobných údajov